Pull-up en Pull-down weerstand.

Digitale electronica werkt met ook met enen (1, Aan, True)  en nullen (0, Uit, False) maar dan wordt de waarde aangegeven in voltages. Hier voor zijn verschillende standaarden, voor dit voorbeeld gaan we ervan uit dat een één 5volt is en een nul 0volt is. Maar let op sommige IC (geïntegreerde schakeling (van het Engelse Integrated Circuit)) gebruiken in plaats van 5Volt een voltage van 3.3Volt voor een één. Zie hier…

Pullup and pulldown

Hier boven zien we drie aansluitingen. Aansluiting 1 is op zich een wel juist, alleen is deze aansluiting gevoeliger voor storingen. Omdat er in de schakelaar en draden of andere componenten nog rest stroom kan zitten, is het mogelijk dat de IC op dat moment toch nog een één ziet in plaats van een nul. Vooral bij snelle ferquenties waarbij er snel geschakeld wordt tussen 5Volt en 0Volt zal storing ontstaan.

Hiervoor is het beter om een extra weerstand aan te sluiten tussen de schakelaar en de aarde(GND of 0Volt (Hierna vermeld als GND)). Zie afbeelding 2. Deze weerstand noemen we een PULL-DOWN weerstand(Resistor). Deze weerstand zorgt ervoor dat eventuele rest stroom/spanning afvloeit naar de GND. Vandaar de naam PULL-DOWN, trek naar beneden.

Voor sommige schakelingen is het noodzakelijk om juist een constante één/5Volt te hebben inplaats van een nul/0Volt. En dus een nul/0Volt te krijgen bij het indrukken van een schakelaar. Hiervoor gebruiken we dan de schakeling zoals aangegeven bij aansluiting 3. Er staat een constante 5Volt op de IC-input poort. Om geen kortsluiting te maken bij het indrukken van de schakelaar, is er een weerstand nodig. Deze weerstand noemen we een PULL-UP weerstand. Bij het indrukken van de drukknop, is de weg/weerstand naar de GND korter/lager. Hierdoor valt de spanning weg bij de IC-input poort en leest de IC dus een nul/0Volt. Zie hier voor de animatie.